Polityka prywatności i ciasteczka

Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Agencja Interaktywna Epoka Michał Lepiarz.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne” (session cookies) oraz
  • „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Polityka prywatności

1. Agencja Interaktywna Epoka może gromadzić adresy IP Użytkowników strony oraz zapisywać na ich komputerach pliki typu cookies. Będzie to następować wyłącznie w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz ulepszenia dostępu do Strony. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2. Dane osobowe Użytkownika
Dostęp do pewnych funkcji strony Epoki może wymagać podania niektórych danych osobowych Użytkownika. Podanie tych danych będzie dobrowolne i w każdym wypadku będzie połączone z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Agencje Interaktywną Epoka. Agencja Epoka będzie przechowywała i wykorzystywała te dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel, dla którego zostały podane przez Użytkownika. Dane te mogą być także wykorzystane dla celów wewnętrznych. Dane te nie będą służyć dla przekazywania Użytkownikowi jakichkolwiek reklam i materiałów marketingowych, o ile Użytkownik nie wyrazi takiej woli. W każdej chwili Użytkownik strony może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

3. Poufność danych Użytkownika
Agencja Epoka nie udostępnia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Agencja Epoka dba o to, aby przechowywane dane osobowe były należycie chronione przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie. Agencja Epoka może udostępnić dane osobowe Użytkownika wyłącznie wtedy, gdy stosowny obowiązek wynika z przepisów prawa oraz prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, a także za zgodą Użytkownika.

4. Uwagi końcowe
Korzystając z niniejszej strony Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszej polityki prywatności. Agencja Epoka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony jest Agencja Interaktywna Epoka Michał Lepiarz, NIP: 679-272-63-58. Uwagi do niniejszej polityki prywatności można zgłaszać na adres biuro@e-poka.com.