RODO

W związku z wysłaniem przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym danych osobowych, Agencja Interaktywna Epoka przekazuje następujące informacje, realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”):

Administrator danych

Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”) jest Agencja Interaktywna Epoka Michał Lepiarz, ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres: Epoka, ul. Lipowa 3 lokal użytkowy 416, 30-702 Kraków lub e-mailowo pod adresem: rodo@e-poka.com lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie e-poka.com.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a mianowicie w celu udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych formularzem kontaktowym.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas uzupełniania przez Panią/Pana formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, adres e-mail, adres strony www, nr telefonu.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu, edycji, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu
  Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną uzasadnionego interesu Administratora. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z którego można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem.
 • Jeśli Pani/Pan uzna, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

Dostęp, wprowadzanie zmian i usuwanie danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych. Na życzenie udostępnimy Państwu w dowolnym czasie wszystkie przechowywane przez nas dane na Państwa temat. Dotyczy to również informacji na temat tego, w jakim celu dane te zostały zapisane. Aby uzyskać tego rodzaju informacje, należy wysłać krótką wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem formularza należy kierować także prośbę o zmianę lub usunięcie danych osobowych.

Łącza do stron innych dostawców

W przypadku gdy na naszej stronie znajdują się łącza do stron innych usługodawców, Polityka Prywatności nie dotyczy treści stron połączonych. Nie możemy zagwarantować przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez innych dostawców. W razie potrzeby należy sprawdzić informacje na temat ochrony danych osobowych zamieszczone na stronach innych dostawców.

Podmiot odpowiedzialny

Agencja Interaktywna Epoka Michał Lepiarz
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

NIP 679-272-63-58

[ESC] lub
contact